Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.

Henry Ford

Saurus Grow Sp. z o.o. jest grupą kapitałową działającą od 2002 roku. Głównym obszarem działalności jest outsourcing funkcji w zakresie: zarządzania wierzytelnościami, human resources, negocjacji i mediacji, szkoleń, kompleksowej obsługi administracyjno-biurowej, kadrowo-księgowej oraz innych, indywidualnie ustalonych.

Kim jesteśmy

Saurus Grow rozwija się stabilnie, dbając o wypracowane Wartości.
Doskonale rozumiemy i cenimy podstawy naszych dotychczasowych osiągnięć. Szczególnie istotne dla nas pozostają:


Partnerstwo w relacjach

Dokładamy wszelkich starań, by tworzyć i każdego dnia umacniać biznesowe relacje z naszymi Klientami. Wykraczmy poza przyjęte szablony. Satysfakcję Klienta i otwartość na jego potrzeby traktujemy jako podstawę naszych działań. Takie rozumienie współpracy pozwoliło nam zyskać Państwa zaufanie.

Nasz Zespół to kompetentni ludzie z pasją. Każdego dnia tworzymy indywidualnie dopasowane, przemyślane i szyte na miarę potrzeb Klienta, rozwiązania. Państwa zaangażowanie ogranicza się do sformułowania wymagań, monitorowania przebiegu realizacji projektu dokumentowanego raportami i przeglądami oraz oceny końcowego wyniku zleconego zadania.

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa

Naszym Klientom zapewniamy wysokie standardy obsługi na każdym z etapów współpracy oraz transparentność procesów, nad którymi pracujemy.

Aktywne eliminowanie potencjalnych błędów, a nie ich bierne poprawianie już po fakcie, to priorytetowy element naszej filozofii zapewniającej jakość współpracy.

Doświadczenie, którym warto się dzielić.

Jesteśmy dumni z grona naszych dotychczasowych Klientów. Mamy świadomość wyzwań, jakie stoją przed nami, by móc wciąż umacniać swoją pozycję. Nasz dotychczasowy sukces poparty jest praktycznym doświadczeniem w dostarczaniu optymalnych, skrojonych na miarę oczekiwań, innowacyjnych rozwiązań.

Wyznajemy zasadę otwartego przepływu informacji. Dlatego też nasi specjaliści chętnie dzielą się swoją wiedzą i wykorzystują ją w codziennych działaniach w konkretnym celu – dla sukcesu naszych Klientów.

 

Saurus Grow Sp. z o.o. od początku swojej działalności pozostaje w ścisłej współpracy z Olesiński & Wspólnicy Sp.k. poprzez wymianę doświadczeń z najlepszymi specjalistami-prawnikami.

Usługi


Doświadczenie w świadczeniu usług w formie outsourcingu, wykwalifikowany Zespół, zaawansowane know-how, wspierane przez systemy wspierające zarządzanie pozwalają nam być w pełni odpowiedzialnymi za powierzone zadania na każdym z etapów ich realizacji.

Strategiczną analizę traktujemy jako nieodzowny element każdego projektu. W praktyce zakres prac zleconych może dotyczyć zarówno pełnej obsługi projektowej lub wybranych zadań.

Zarządzanie
wierzytelnościami

 • opracowanie indywidualnych procedur zarządzania należnościami;
 • cash flow;
 • monitoring terminów i kontakty z dłużnikiem;
 • negocjacje;
 • pełna obsługa prawna na wszystkich etapach windykacji;
 • prowadzenie procedur sądowych w sposób zapewniający szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego.

Human Resources

Nasze usługi obejmują profesjonalne działania na każdym z etapów rekrutacji i selekcji kandydatów, od przygotowania dokładnego opisu stanowiska poprzez opracowanie strategii dotarcia do właściwych kandydatów, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzenie referencji aż po podpisanie umowy.

Negocjacje/ Mediacje

W trudnych biznesowo sytuacjach, wymagających włączenia trzeciego, niezależnego podmiotu, służymy profesjonalnym wsparciem doświadczonych negocjatorów i mediatorów.

Szkolenia

Efektywne szkolenie czy warsztat są często lepsze niż najlepsza opinia. Dlatego w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie oraz stale wzbogacaną wiedzę oferujemy paletę szkoleń praktycznych.
Wyposażamy w praktyczną wiedzę – w celu osiągnięcia możliwie najlepszego rezultatu przeprowadzane zajęcia mają formę intensywnych warsztatów, których temat oraz zakres jest każdorazowo dobierany indywidualne.

Wśród najbardziej popularnych z szerokiej oferty szkoleń znajdują się:

 • prawa pracy (odpowiedzialność pracowników, spory zbiorowe, czas pracy, ochrona danych osobowych pracowników);
 • e-commerce: (rewolucyjne zmiany w zakresie praw konsumentów od 13 czerwca 2014 r. (nowe prawo konsumenckie, prawo dla startupów internetowych; prawo reklamy online; ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie; biznes w sieci – jak prowadzić go zgodnie z prawem, prawa klientów sklepu online);
 • podatkowe (zmiany dotyczące regulacji podatkowych, problematyka opodatkowania VAT działalności gospodarczej przedsiębiorców w tym transakcje łańcuchowe, podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych).

Pełna obsługa administracyjna

 • użyczenie adresu;
 • podnajem powierzchni biurowej;
 • obsługa korespondencji, kalendarza i spotkań.

Kompleksowe usługi księgowo kadrowe

 • opracowywanie dokumentacji określającej politykę rachunkowości;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • obsługa kadrowa i księgowość płacowa;
 • sprawozdawczość zgodnie z ustawą o rachunkowości i standardami rachunkowości;
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • raportowanie dla celów controllingu oraz zgodnie z wewnętrznymi standardami Klienta;
 • obsługę podatkowa poszczególnych transakcji, w szczególności prowadzenie rejestru VAT, sporządzanie wniosków o zwrot VAT dla zagranicznych podatników;
 • obsługa korespondencji.

Projekty indywidualne

 • sprzedaż spółek celowych prowadzona z myślą o potrzebach restrukturyzacyjnych naszych Klientów (spółki celowe posiadają akty założycielskie w formie aktu notarialnego, są zarejestrowane w KRS, posiadają NIP, REGON, szeroki katalog PKD, dysponują minimalnym kapitałem zakładowym, na życzenie Klienta realizowane są zgłoszenia do VAT lub/i VAT UE; spółki celowe nie posiadają żadnej historii biznesowej);
 • organizacja nowych lokalizacji biur (wyszukiwanie propozycji lokalowych, remont i aranżacje wnętrz zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta, umeblowanie i wystrój);
 • rejestracja nowych podmiotów gospodarczych (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki w kraju oraz za granicą);
 • doradztwo finansowe;
 • wyceny przedsiębiorstw i majątku;
 • inne, indywidualnie uzgodnione.

Wrocław

Arkady Wrocławskie
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

tel. (+48 71) 75 00 700
fax. (+48 71) 75 00 789
e-mail: biuro@saurusgrow.pl